Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
Tỷ giá
Lãi suất
Tính tỷ giá, lãi suất
Báo cáo thường niên
Ngân hàng đại lý
Các câu hỏi thường gặp
Chọn CN gần nhà bạn nhất
 
 
Số lượt truy cập: 68395963
Tin MHB Email Bản in
Thứ tư, ngày 07/03/2012 - 9:30:04

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TCTD GIAI ĐOẠN 2011-2015

Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015.
Theo đó, mục tiêu của đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015 là nhằm cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng trạnh canh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2011 – 2015, tập trung lành mạnh hoá tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.

Đề án nêu rõ, nâng cao vai trò, vị trí chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước; bảo đảm các ngân hàng thương mại nhà nước thật sự là lực lượng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các TCTD, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015 hình thành được 1- 2 ngân hàng thương mại nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh.

Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp và đảm bảo Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa.

Phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước dưới 3% theo tiêu chuẩn phân loại nợ và chuẩn mực kế toán của Việt Nam. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các phương thức huy động vốn; kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn về quy mô và cơ cấu kỳ hạn; từng bước giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng so với vốn huy động về mức không quá 90% đến năm 2015.

Về việc cơ cấu lại ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính của Việt Nam, Đề án nêu rõ: Trên cơ sở đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động và quản trị, đặc biệt là chất lượng tài sản, công nợ, vốn tự có và mức độ an toàn của TCTD, các TCTD sẽ được phân loại thành 3 nhóm (TCTD lành mạnh; TCTD thiếu thanh khoản tạm thời và TCTD yếu kém) để có biện pháp xử lý thích hợp.

TCTD cần có phương án cơ cấu lại phù hợp với mức độ rủi ro, yếu kém và điều kiện cụ thể của TCTD. Nội dung cơ cấu lại các TCTD yếu kém bao gồm: 1- Lành mạnh hóa về tài chính; 2- Cơ cấu lại hoạt động; 3- Cơ cấu lại hệ thống quản trị; 4- Cơ cấu lại pháp nhân và sở hữu.

Đề án cũng đưa ra giải pháp cơ cấu lại 3 nhóm TCTD nêu trên. Trong đó đối với các TCTD yếu kém, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tái cấp vốn cho TCTD thiếu thanh khoản trên cơ sở hồ sơ tín dụng có chất lượng tốt với mức tối đa tương đương vốn điều lệ của TCTD được tái cấp vốn.

Ngoài ra, TCTD yếu kém phải chịu sự giám sát đặc biệt một cách chặt chẽ, toàn diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản trị, điều hành, tài chính và hoạt động.

Sau khi áp dụng các biện pháp bảo đảm khả năng chi trả, TCTD yếu kém được sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở tự nguyện. Nếu không thể thực hiện một cách tự nguyện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở bắt buộc đối với TCTD yếu kém...

Bên cạnh đó, Đề án cũng nêu định hướng và giải pháp củng cố, phát triển các Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi m

www.sbv.gov.vn

Các tin khác
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG WESTERN UNION (05/03)
CHI ĐOÀN MHB SÓC TRĂNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2012-2014. (02/03)
MHB PHÚ THỌ KHÁNH THÀNH PHÒNG GIAO DỊCH THỌ SƠN (02/03)
ATM MHB MỞ RỘNG CHẤP NHẬN THANH TOÁN CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ (01/03)
THANH TOÁN BIÊN MẬU TẠI MHB (29/02)
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (28/02)
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012 (28/02)
 Khách hàng cá nhân | Khách hàng doanh nghiệp| Tin tức | Tỷ giá
Hội sở: 09 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Swift Code: MHBBVNVX
Tel: (848) 39302501 - Fax: (848) 39302506 - Email: webmaster@mhb.com.vn