Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
Tỷ giá
Lãi suất
Tính tỷ giá, lãi suất
Báo cáo thường niên
Ngân hàng đại lý
Các câu hỏi thường gặp
Chọn CN gần nhà bạn nhất
 
 
Số lượt truy cập: 68397884
Chi nhánh Trà Vinh
Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh Trà Vinh được thành lập từ năm 2002 đến nay chi nhánh không ngừng củng cố và phát triển. Đến cuối năm 2007, toàn hệ thống MHB Trà Vinh có 05 địa điểm giao dịch, gồm 01 chi nhánh cấp I, 04 Phòng giao dịch tại 04 huyện trong tỉnh. Nhằm đưa hoạt động Ngân hàng phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo được nhiều tiện ích cho khách hàng trong mọi quan hệ giao dịch. Được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc trong năm 2008 Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục thành lập và khai trương hoạt động 02 Phòng giao dịch: Thị xã Trà Vinh và huyện Cầu Ngang. Với phương thức kinh doanh đa năng, đa sản phẩm dịch vụ, cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ năng động, nhiệt tình sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng chất lượng cao.

Trong năm 2007 dư nợ cho vay đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần (kể cả DNNN được cổ phần hoá), Doanh nghiệp chiếm 14,4%.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cho vay đối với DNVVN trong năm 2007, chi nhánh Trà Vinh đã tiếp cận và đã đặt quan hệ giao dịch với 258 DNVVN. Thị phần của MHB đến cuối năm 2007 là 37%, tập trung vào các địa bàn như : Thị xã Trà Vinh, huyện Châu Thành, Trà Cú và các phòng giao dịch như : Tiểu Cần, Duyên Hải, Càng Long và Cầu Kè. Tương ứng dư nợ tín dụng 82,131 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 15 % trên tổng dư nợ, tăng trưởng so với năm 2005 là 69%, nợ quá hạn chiếm 0,04% trên tổng dư nợ.

Dịch vụ bảo lãnh đạt doanh số 3,828 tỷ đồng, số dư bảo lãnh đến cuối năm 2007 là 2,177 tỷ đồng. Có 14 khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh, chiếm tỷ trọng 5,4 % trong tổng số DNVVN là khách hàng của MHB.

Dịch vụ tài khoản đối với DNVVN có doanh số 132,859 tỷ đồng, có 40 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài khoản, chiếm tỷ trọng 16% trong tổng DNVVN.

CÁC SẢN PHẨM HIỆN CÓ

 1. Về sản phẩm tín dụng:
  • Cho vay nhà ở.
  • Cho vay sinh hoạt tiêu dùng.
  • Cho vay mua xe ô tô.
  • Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh.
  • Cho vay sản xuất nông nghiệp.
  • Cho vay nuôi trồng thuỷ sản.
  • Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm.
  • Nghiệp vụ bảo lãnh.
 2. Về sản phẩm tiền gửi, tiền tiết kiệm
  • Tiền gửi thanh toán.
  • Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
  • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm người cao tuổi.
  • Dịch vụ thẻ ATM.
Mạng lưới
Chi nhánh
PGD Thị Xã Trà Vinh
Địa chỉ: 74-76 Lê Lợi, Thị xã Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 858 063
(074) 3 858 675
PGD Càng Long
Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 883 756
(074) 3 883 754
PGD Tiểu Cần
Địa chỉ: Quốc lộ 60, Khóm 1, Thị trấn Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 2 217 774
(074) 3 613 624
PGD Duyên Hải
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1 Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên hảiTrà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 833 187
(074) 3 833 190
PGD Cầu Kè
Địa chỉ: 30/4 Khóm 1 Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 814 644
(074) 3 814 642
Chi nhánh Trà Vinh
Địa chỉ: 57 Phạm Hồng Thái, Phường 3, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 858 100
(074) 3 858 675
PDG Cầu Ngang
Địa chỉ: Quốc Lộ 53, Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 505 780
(074) 3 725 205
PGD Trà Cú
Địa chỉ: Đường 3/2 Khóm 5, Thị Xã Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
Điện thoại:
Fax:
(074) 3 875 588
ATM
ATM trụ sở
Địa chỉ: 57 đường Phạm Hồng Thái, P. 3, thị xã Trà Vinh
ATM PGD Càng Long
Địa chỉ: Khóm2, TT.Càng Long, H.Càng Long,Trà Vinh
ATM PGD Cầu Kè
Địa chỉ: đường 30/4 khóm1, TT.Cầu Kè, Trà Vinh
ATM PGD Tiểu Cần
Địa chỉ: Quốc lộ 60, khóm 1, TT.Tiểu Cần,Trà Vinh
ATM PGD Thị Xã Trà Vinh
Địa chỉ: 74-76 Lê Lợi, P.2, TX.Trà Vinh,Trà Vinh
ATM PGD huyện Cần Ngang
Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Minh Thuận A,TT. Cầu Ngang,Trà Vinh
ATM PGD Trà Cú
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
ATM PGD Duyên Hải
Địa chỉ: 3/2 khóm1, TT.Duyên HẢi, Trà Vinh.
 Khách hàng cá nhân | Khách hàng doanh nghiệp| Tin tức | Tỷ giá
Hội sở: 09 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Swift Code: MHBBVNVX
Tel: (848) 39302501 - Fax: (848) 39302506 - Email: webmaster@mhb.com.vn